Köpvillkor

Følgende köpvillkor tillämpas ved anvendelse af webbplatsen www.forlossningspool.se.

Forlossningspool.se drives af Ganymedes Konsult Aktiebolag med organisationsnummer 556991-9748 og er leverandør af samtlige varer som beställs genom webbplatsen.

Definitioner

1.1 “Avtal” avser disse köpevillkor.

1.2 “Beställning” betyder varje beställning som görs av Kund på webbplatsen.

1.3 “Kund” avser den fysiske person som bestiller produkter på websteder.

1.4 “Produkt(er)” betyder de produkter som tillhandahålls til salg samt uthyrning på webbplatsen og som leveres af forlossningspool.se.

1.5 “Webbplatsen” betyder forlossningspool.se:s webbplats www.forlossningspool.se.

Bekræftelse

2.1 For att möjliggöra köp eller hyra af produkter på webbplatsen måste Kund acceptera samtliga villkor i dette avtal samt ange den information som krävs i kassan för att genomföra et köp.

2.2 Kund accepterer köpvillkor genom att lämna information i kassan när ett köp genomförs.

2.3 En enskild person får ikke købe produkter på webbplatsen og får heller ikke acceptere köpvillkoren om (a) den enskilde inte är 18 år och därför inte kan ingå ett bindande avtal med forlossningspool.se, eller (b) den enskilde är förhindrad att ta emot produkter eller använda webbplatsen ifølge lagstiftningen i det land hvor Kund är bosatt eller fra vilket han eller hon använder webbplatsen.

2.4 Ud over dette aftal er Kund bundna av de allmänna villkor som anges i Integritetspolicy.

Datasäkerhet

3.1 Forlossningspool.se värnar om Kundens personlige integritet og har høje sikkerhedskrav for at forhindre intrång fra obehöriga. I samband med användande av webbplatsen för beställning av produkter kan Kund bli bedd att lämna vissa uppgifter om sig själv, såsom t.ex. navn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, postadresse m.m.

Sådan information om Kunden är privat och konfidentiell. Forlossningspool.se kommer ikke att lämna ut sådan information till obehöriga. Forlossningspool.se kan dock lämna ut uppgifter till myndigheter om det finns misstanke om brott eller om det ellers föreskrivs i lag.

3.2 Forlossningspool.se behandler de personer som Kund tillhandahåller i overensstemmelse med dataskyddsforordningen. Forlossningspool.se kommer at behandle personoplysninger for følgende ändamål:

  1. a) for tillhandahållande af produkter og administration af beställningar,
  2. b) for kvalitetsarbete, analyse og udvikling af produkter,
  3. c) for markedsføring riktad til Kund eller for erbjudanden til Kund som hører sammen med forlossningspool.se´s produkter, eller produkter og tjenester som tillhandahålls eller markedsförs af forlossningspool.se´s samarbejdspartnere,
  4. d) för att publicera statistik om produkterna
  5. e) for fullgörande af skyldigheter ifølge lag eller myndighetsbeslut

3.3 Forlossningspool.se er den juridiske person som er personuppgiftsansvarig for Kundens personoplysninger. Kunden har ret att, på skriftlig begäran till forlossningspool.se, få information om hvilke personoplysninger om Kund som forlossningspool.se lagrar och behandlar.

Kund har også ret til at anmode at felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Kund kan videre, når som helst, skriftligen anmäla att Kund inte vill motta direktreklam i form av annonser.

Anvendelse af cookies

4.1 Forlossningspool.se anvender “cookies” for at optimere webstedets funktion og for at tilpasse den efter ønskeemål fra Kund. En cookie er en tekstfil som antingen temporärt är placerad på Kunds dataminne (en “tillfällig cookie”) eller är placerad på Kunds hårddisk (en “varaktig cookie”) genom en webbläsarserver. Cookies bruges ikke for at köra program eller for at sprede virus til computeren.

4.2 Formålet med en cookie er at fortælle for en webbserver at du har tilbagekommet til en vis side. Når Kund återkommer till webbplatsen, gör cookies det möjligt för forlossningspool.se att hämta information som Kund tidligere lämnat, så att Kund enkelt kan använda de funktioner som hen själv anpassat.

Beställning & ordrebekræftelse

5.1 All försäljning, köp och hyra ifølge denne Avtal ska betecknas som en “Beställning”. En Beställning accepteras endast i enlighet med disse köpvillkor.

5.2 Kund gør en Beställning på webbplatsen genom att placera Produkten/Produkterna i “Varukorgen” och sedan välja betalningssätt. Kunden måste även fylla i person- och leveransuppgifter och välja fraktsätt. För att bekräfta köpet måste kunden godkänna köp villkoren och klicka på knappen “Slutför köp”.

5.3 Når Beställningen er genomförd kommer Kund att erhålla en “Orderbekræftelse” via e-post. Vänligen dobbeltkolla i skräpposten om ordrebekræftelsen ikke har modtaget. Orderbekræftelsen indeholder alle oplysninger om Produkter/Produkterna, pris(er) på produkter/produkterna inklusive moms (ved levering inden for EU) og andre afgifter, leveringsdato, leveringsomkostningernader, betalningsvillkor, oplysninger om Kundens ångerret (som anges i afsnit 14 nedan), garantier og andre tjenester som tillhandahålls af forlossningspool.se samt villkor att hävning av Beställningen.

Vid försändelser utanför EU inkluderar orderbekräftelsen ikke lokala avgifter eller tullar. Dessa kostnader ska betalas av kunden till lokala myndigheter.

Leverans

6.1 Produkterna levereras normalt inden fjorton (14) arbejdsdage, om ikke andet överenskommits eller angivits i Orderbekræftelsen, og leveres til Kunden med spårningsbar försändelse (“Leverans”). Forlossningspool.se förbehåller sig rätten för eventuell justering av leveranstid.

6.2 For leverans utanför Sveriges gränser ber vi Kund att kontakta forlossningspool.se.

6.3 Risken för Produkten övergår till Kund när leverans har skett i overensstemmelse med afsnit 8.1 ovan.

Försening

7.1 Försening på forlossningspool.se´s sida föreligger om Produkter/Produkterna inte levereras i tid og förseningen inte beror Kund eller på andre orsaker som Kund inte är ansvariga för, eller ved force majeure.

7 .2 Vid försening har Kund ret att hålla inne betalningen och kräva att Beställningen fullgörs eller, om förseningen är av väsentlig betydelse, häva Beställningen.

Ansvar for fel

8.1 En Produkt är felaktig om produkten avviker fra vad som anges i Beställningen eller i något andet avseende avviker fra Kundens berettigede förväntningar på grundval av den information som forlossningspool.se tillhandahållit.

8.2 Produkten ska också anses felaktig om forlossningspool.se före försäljningen underlåtit att informera Kund om en angelägenhet som rör de egenskaper eller användningen af produkten som forlossningspool.se känt till eller borde ha känt till, och om vilket Kund skäligen kan vänta sig bli informerad om, forudsat at sådan underlåtenhet kan antas ha påverkat köpet.

8.3 Om en produkt er felaktig har Kund ret til at anmode om reparation, omleverans, prisavdrag eller erstatning for at rette til felet, holde inne betalningen eller, om felet er af væsentlig betydning for Kund, häva köpet.

8.4 Forlossningspool.se har i første omgang ret til at tilbyde reparation eller omleverans om dette kan gøres inden for skælig tid og uden nogen yderligere omkostninger for Kund.

8.5 Forlossningspool.se er endast ansvariga för ursprungliga fel, vilket innebär att felet fanns före den tidpunkt då Produkten köptes eller levererades. Inden en periode af sex (6) månader anses den felaktiga produkten besitta et oprindeligt fel som ska åtgärdas af forlossningspool.se utan kostnad for kunden, om inte forlossningspool.se kan bevisa att felet inte fanns vid tidpunkten för köpet. Efter denne sex måneders period måste Kund visa att produkten var behäftad med fel redan vid tidpunkten för leveransen.

Ångerrätt, reklamation & fel

9.1 Kund har mulighed for at uden videre förklaring nyttja ångerrätt og returnera produkter eller produkter inden fjorton (14) dage fra og med modtagelsen. Om Kund önskar nyttja ångerrätt ska detta meddelas forlossningspool.se inden tidsfristen. För godkänd returnering krävs at köparen hanterar såväl produkt som förpackning med omsorg. Om förpackningen bryts ska det göras varsamt. Produkter/produkterna ska returneras i originalskick og med samtliga medföljande tillbehör.

9.2 Kund skal reklamera den felaktiga Produkten til forlossningspool.se inden for skælig tid efter det at felet upptäckts (“Reklamation”).

9.2 Kund skal meddela forlossningspool.se, muntligen eller skriftligen, hvorfor han eller hon anser at Produkten er felaktig. Om Reklamationen är gjord inom två (2) månader efter att felet upptäcktes ska Reklamationen anses vara gjord i tid. Efter tre (3) år förlorar Kund sin ret til at gøre gällande fel i Produkten, forudsat at ingen garanti med længere frist gives.

9.3 Kund reklamerar genom att beställa en returblankett fra forlossningspool.se, fyller i returblanketten og återsänder den sammen med den felaktiga Produkten til forlossningspool.se med sporbar försändelse.

9.4 Forlossningspool.se ersätter Kund for kostnader forknippade med reklamationer forudsat at produkter/produkterna er felaktig(a) eller Kund erhållit en anden produkt end den beställda.

9.5 Om reparation eller omleverans ikke sker indenfor skælig tid efter at Reklamationen gjorts, har Kund ret til at kræve prisavdrag eller häva köpet af den aktuelle Produkten.

9.6 Hävning av köpet görs genom att skicka ett e-mail till kontakt@forlossningspool.se.

Ved hävning av köp av den aktuelle produkten ska Kunden returnera produkten i enlighet med det förfarande för Reklamation som anges i afsnit 9.3 ovan.

Vid reklamationer tillämpas konsumentköplagen (1990:932) og vid en eventuel tvist følger forlossningspool.se allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer(ARN).

9.7 Fra og med at Kund har hämtat ut sin beställning er det ellers 30 dagars öppet köp. Vid byte af produkt eller størrelse så ska kunden skicka in produkten som en retur, og derefter lægge en ny bestilling via hemsidan. Kund står for returkostnaden.

Priser

10.1 Pris(er) på produkt(erna) anges i ordrebekræftelsen.

10.2 Samtliga priser i Orderbekræftelsen anges i svenska kronor og inkluderer tillämplig moms (for närvarande 25 %) og øvrige eventuelle skatter ved levering inden for EU. Kund som beställer produkter fra lande uden for Sverige kan også vara skyldiga att betala tullavgifter. Tullavgifter är inte inkluderade i priserna och alla tillkommande tullavgifter ska betalas av Kund till tullen eller motsvarande myndighet i det land dit Produkten/Produkterna slutligen levereras.

10.3 De priser som anges på hjemmesiden og i hver ordrebekræftelse anges med reservation for ökade leverantörskostnader, trykfel, andra felaktigt angivna specifikationer och för utförsäljningar.

10.4 Erbjudanden, kampanjer eller influencerkoder kan ikke anvendes på tidligere køb eller i kombination med andre erbjudanden, kampanjer eller rabattkoder.

Betalning

11.1 Betalning kan göras med kreditkort eller kontokort alternativt fakturabetalning eller delbetalning i samarbejde med Nets. Vid betaling med kreditkort debiteras beloppet direkt.

11.3 Produkten/Produkterna tillhör forlossningspool.se fram till dess att full betalning har erlagts.

Kontakt

12.1 Kommunikation mellem Kund og forlossningspool.se og vice versa, sker via e-post, telefon eller brev, ifølge følgende:

Forlossningspool.se

E-post: kontakt@forlossningspool.se

Telefon: +46 (0)708-30 75 36

Adresse: Adresse: Aggarpsvägen 150, 266 94 Munka-Ljungby

Force majeure

13.1 Forlossningspool.se ska befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra någon av sina förpliktelser på grund av en omständighet som hindrer, försenar eller förvärrar fullgörandet av en förpliktelse enligt detta avtal, såsom åtgärder eller underlåtenhet av myndigheter, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, brist på transportmidler, varor eller energi eller alvorlige olyckshändelser samt fel eller försening i forbindelse med leveranser fra underleverantörer som orsakats af sådanne omstændigheder (“Force Majeure”).

13.2 Når forlossningspool.se ønsker åberopa en begivenhed af Force Majeure ska forlossningspool.se meddela Kund dette uden oskäligt dröjsmål.

Förändringar & tillæg i köpevillkoren

14.1 Forlossningspool.se förbehåller sig retten til at når som helst at lave ændringer i Köpvillkoren. Om/när ändringar görs i Köpvillkoren kommer dessa att tillgängliggöras på www.forlossningspool.se/kopvillkor.

14.2 Forlossningspool.se förbehåller sig retten til, når som helst, at foretage ændringer og foranstaltninger, øjeblikkeligt og uden forudgående information, på grund af lovgivning eller föreskrifter fra myndigheder.

Tillämplig lag & tvistehantering

15.1 Svensk lag ska tillämpas på avtalet.

15.2 Tvist med anledning af aftalen ska avgöras af svensk allmän domstol.

PRENUMERERA
på vårt nyhetsbrev