Nej. Vi följer hälsoriktlinjerna från England och USA, där det inte är tillåtet att använda ett värmeelement. Ett värmeelement medför risk för bildning av legionellabakterier. Genom att hålla vattnet på rätt temperatur med ett element, istället för att då och då få upp vattnet med färskt varmvatten, finns det en risk att bakterier växer. Den brittiska regeringen har tagit med detta i sina råd om vattenutfodring. Fall av infektion har undersökts av CDC Arizona. Källa: Storbritanniens regering & CDC Arizona

Våra hygien- och infektionsförebyggande åtgärder är alltid vetenskapligt baserade. Vi föredrar förebyggande än botemedel.

Tester visar att temperaturen på vattnet i vår pool håller sig på den temperaturen under lång tid och det är mycket enkelt att höja vattentemperaturen om det behövs. Allt detta beskrivs naturligtvis i detalj i manualen.

Du kan boka förlossningspoolen när som helst under din graviditet. För vår planering är det bra om vi får bokningen före 35:e graviditetsveckan.

Om du hyr poolen ser vi till att den levereras till dig under den 36:e veckan av din graviditet.

Om du säger upp förlossningspoolen innan den har skickats får du hela återbetalningen. Vi behöver ingen anledning eller bevis på medicinsk indikation för detta. Om du har tagit emot poolen och inte använder den, kommer kostnaden för de (oanvända) engångstillbehören att återbetalas när de returneras.

Om du behöver en förlossningspool i sista minuten, vänligen räkna med en leveranstid på fyra arbetsdagar.

Vi levererar 1 vattenslang. Denna vattenslang är alltid ny och fri från giftiga ämnen. Vattenslangen används först för tillförsel av rent vatten och efter leverans för bortskaffande av det använda vattnet. Kassera vattenslangen efter användning.

För hygienen väljer vi medvetet att inte återanvända vattenslangen (t.ex. 1 för tillförsel och 1 för avlopp). En vattenslang kan aldrig vara 100% ren och/eller torr, med risk för infektion för mamman och barnet.

Våra hygien- och infektionsförebyggande åtgärder är alltid vetenskapligt baserade. Vi föredrar förebyggande än botemedel. Källor: edelimmersys.com & Texas barnmorskenämnd- Riktlinjer för vattenfödelse (PDF)

Förlossningspoolen kan sättas upp inom 15 minuter. Inget krångel med kit och verktyg. Självklart medföljer en tydlig manual. Om du fortfarande inte kan lista ut det kan du alltid kontakta oss..

Av olika anledningar får förlossningspoolen inte användas, till exempel på grund av medicinsk indikation.

När du returnerar de medföljande engångsartiklarna i kartongen (oöppnade och oanvända) återbetalas ett belopp på 550 SEK till dig. Detta gäller endast det totala paketet, så enskilda oanvända delar krediteras inte separat.

Om du avbokar hyrpoolen före vecka 36 av din graviditet (dvs innan hyrpoolen har skickats), till exempel på grund av medicinsk indikation, återbetalas hela beloppet.

Vi skickar till Sverige och Danmark.

Vi rekommenderar inte att använda en begagnad, okontrollerad förlossningsbassäng. Du vet inte hur poolen har använts och om det finns svaga punkter. För att garantera säkerheten är det klokt att köpa en ny förlossningspool eller att hyra en professionell pool för mångsidig användning. När du själv köper en ny pool, och du därför vet exakt hur den användes, kan du använda den igen för vidare inlösen.

Till exempel kan det vara partnerns ansvar att hålla temperaturen på vattnet i förlossningsbassängen.

Tester visar att vattnet i förlossningsbassängen håller sig på rätt temperatur under lång tid och det är mycket enkelt att få upp vattentemperaturen igen när det behövs.

Vårt råd är att först fylla förlossningsbassängen till den lägsta nivån (anges på innerlocket), så att du enkelt kan fylla på med varmt vatten. Minsta påfyllningshöjd är tillräckligt hög för utfodring.

För att justera temperaturen (varmare eller svalare) under din tid i poolen, ta bort vattnet från poolen med en ren hink och tillsätt varmt/kallt vatten igen med slangen.

Med värmeskyddet (tillval med uthyrnings- och försörjningspaket för poolförsäljning) sjunker temperaturen med endast en halv grad per timme, beroende på rumstemperatur, luftfuktighet och luftcirkulation på poolplatsen. Du använder detta överdrag när du inte är i badet. Du kan även fylla badet 1 till 2 grader varmare om du planerar att ta ett bad senare.

När du har köpt en förlossningspool kommer den att levereras till dig inom fyra arbetsdagar. När du hyr en pool får du den i vecka 36 av din graviditet. Du kommer att få ett mail från oss med leveranstid. Poolen står till ditt förfogande fram till vecka 42.

Valet av storleken på förlossningsbassängen baseras på praktiska och känslomässiga överväganden.

Praktisk

  • Rummet där badet kommer att vara
  • Finns det utrymme för barnmorskan att komma åt minst två sidor under förlossningen?
  • Vill du ha plats för din partner i badet (ej möjligt med Mini)
  • Om du har panna eller centralvärme (på grund av vattenmängden; Mini = 480 liter, Vanlig = 650 liter)

Känslomässigt

  • Mini kan ge en känsla av mer säkerhet
  • Regelbunden ger mer rörelsefrihet

Om vi antar den största storleken: vikten på 660 kg (bad + vatten) + gravid är fördelad över en yta på 1,6m2. Detta är ca 460 kg per m2, jämnt fördelat (alltså ingen punktbelastning). Samma m2 belastning gäller för den mindre storleken.

En normal golvkonstruktion ska kunna bära denna vikt med lätthet. Vi kan givetvis inte ge några garantier för en specifik byggnad, men vår erfarenhet är att detta aldrig har orsakat några problem. I tveksamma fall kan designritningar ge ett definitivt svar.

Den professionella förlossningspoolen är fullständigt testad och kontrollerad för skador varje gång före leverans. Poolen är alltid 100% ren och desinficerad. Innerkåpan och tillbehören är alltid nya och ska kasseras efter användning. Endast poolen, kranbeslagen och uppblåsningspumpen återvinns.

Ur hygienisk synpunkt och smittorisk för mor och barn har vilåt bli ta risken att återanvända varor från leveransförpackningen.

Om du inte har kunnat använda den köpta förlossningspoolen, paketet eller tillbehöret till din förlossning kan det ALLTID returneras, oavsett hur länge du har haft dem hemma. Vi avviker därför medvetet från den lagstadgade 14-dagars återvändotiden, så att du utan oro kan förbereda dig inför förlossningen.

Det är viktigt att produkterna är oanvända och oöppnade. Om så inte är fallet kan vi inte kreditera produkterna på grund av hygienprotokoll.

Vid mottagandet kan du öppna lådan, så att du är säker på att beställningen har levererats till dig i sin helhet.

Var uppmärksam på vad som ingår i andra leverantörers hyrespaket. Alla tillbehör i vårt paket är nya och oanvända. Detta gör vi för att förebygga infektionsrisken för mamman och barnet. Vi anser att säkerheten inte kan äventyras.

Vi ser också till att hyrpoolen alltid är ren och kontrollerad för flera punkter. På så sätt kan du vara säker på en pålitlig, säker och hygienisk förberedelse för din vattenmatning.

PRENUMERERA
på vårt nyhetsbrev