Om du har frågor om garantier på produkter från Förlossningspool.se kan du läsa informationen om produkten nedan.

Professionella pooler

Båda våra professionella (PRO) pooler har en garanti för tillverkningsfel och 40 användningar. Tillverkningsfel är sällsynta, men vi försäkrar dig om att vi gärna byter ut professionella pooler om ett sådant uppstår. När PRO-poolen pumpas upp för första gången och till exempel en av poolens ringar går sönder utan någon uppenbar anledning kan det uppstått ett hål som inte kan ses med blotta ögat – det är inte vanligt, men det kan hända. Om man vid uppackning kan se att det exempelvis finns en delad söm, felaktiga ventiler, uppenbara hål osv. är omfattar även detta garantin. Om något av ovanstående är fallet vid den första inflationen och poolen har ett uppenbart tillverkningsfel, ersätter vi den. Om en söm till exempel går sönder vid den femte/10:e användningen etc. byter vi också ut den om poolen har använts på rätt sätt. Behåll poolen eftersom vi kan behöva ett foto och/eller bevis på felet för vår fabrik.

Garantin för tillverkningsfel omfattar inte punkteringar etc. som orsakats av felaktig hantering eller felaktig förvaring etc. Om en professionell pool tappar luften efter den första lyckade användningen och det inte finns några uppenbara tillverkningsfel kan det vara ett användarfel, t.ex. att poolen släpats över golvet eller mellan dörröppningar, att barn eller husdjur lekt på den osv. Användaren har ansvar för förlossningspoolen och dess skötsel.

Personliga pooler

Vi ersätter/återbetalar också personliga pooler om det finns ett uppenbart tillverkningsfel vid den första inflationen.

Tillbehör

Din Birthpoos-märkta produkt (”Produkt”) har en garanti mot defekter i material och utförande under en period av ETT (1) ÅR från och med datumet för det ursprungliga inköpet i detaljhandeln (”Garantiperiod”) när den används i enlighet med Birthpools användarmanualer. Enligt denna garanti kan du rikta dina krav till Birthpools även i situationer där du har köpt Birthpools-produkten från en tredje part. Om ett fel uppstår under garantiperioden kommer Birthpools, enligt eget val, att:

  1. Reparera produkten utan kostnad med nya delar eller delar som är likvärdiga med nya delar i fråga om prestanda och tillförlitlighet;
  2. Byta ut produkten mot en produkt med motsvarande funktionalitet som är tillverkad av nya och/eller tidigare använda delar som är likvärdiga med nya i prestanda och tillförlitlighet eller med ditt samtycke, en produkt som åtminstone är funktionellt likvärdig med den produkt som den ersätter;
  3. Återbetala det ursprungliga inköpspriset. Garantin omfattar inte normal förbrukning av förbrukningsdelar såvida inte felet har uppstått på grund av ett material- eller tillverkningsfel och skador som beror på missbruk, olyckor, ändringar, obehöriga reparationer eller andra orsaker som inte är material- eller tillverkningsfel.

Kontakt om garanti

För att få garantiservice, kontakta Förlossningspool.se med hjälp av den information som beskrivs nedan. Det kan krävas ett inköpsbevis för att kontrollera rätten till stöd. Förlossningspool.se eller dess rättsinnehavare är garantigivare.

Förlossningspool.se
c/o Ganymedes Konsult AB
Vallåkravägen 246

261 92 Härslöv
Sverige

Eller ring +46708307536 När du kontaktar Förlossningspool.se via telefon kan samtalsavgifter tillkomma beroende på var du befinner dig. Kontakta din nätoperatör för mer information.

Ytterligare juridiska rättigheter för konsumenter

För konsumenter som omfattas av konsumentskyddslagstiftning eller -förordningar i sitt inköpsland eller, om det är annorlunda, i sitt bosättningsland, är de fördelar som Förlossningspool.se´s garanti ger utöver alla rättigheter och rättsmedel som följer av sådana konsumentskyddslagstiftning och -förordningar, inklusive men inte begränsat till dessa ytterligare rättigheter.

PRENUMERERA
på vårt nyhetsbrev