Varför Birth Pool in a Box?

”Att kunna erbjuda vattenfödsel skapar mervärde för förlossningskliniken.
För kvinnor som gärna vill föda sitt barn i vatten bör möjligheten finnas”

Charlotte Elvander, barnmorska, med dr, vårdutvecklare

Vårt koncept

Vi erbjuder enkla lösningar för en hektisk arbetsdag på förlossningen.

När ni har köpt era förlossningspooler beställer ni enkelt alla tillbehör och engångsartiklar som behövs till varje födsel. Vi erbjuder olika paket med tillbehör som kan anpassas efter varje kliniks behov. Ett baspaket innehåller:

När det är dags att förbereda en pool för den födande hämtar ni helt enkelt en Birthpool in a Box och en låda som innehåller ert utvalda kit för vattenförlossning.

Det är enkelt för all personal att sätta upp och förbereda förlossningspoolen. 

Vi tillhandahåller också speglar, termometrar, håvar, långa gynekologiska handskar, värmeskydd, luftpumpar och annat som underlättar arbetet med Birth Pool in a Box. Se alla tillbehör för vattenförlossning här.

Baspaket

Boka demonstration

Är du nyfiken på hur ni kan använda förlossningspool på just din klinik eller avdelning?

Vi erbjuder löpande demonstrationer av förlossningspoolen för att trygga personal i handhavandet och besvara frågor som ofta uppkommer kring ex. hygien, säkerhet och praktiska lösningar. Vår auktoriserade byggnadsingenjör kan också bidra med sin expertis för de verksamheter där fastighetsförvaltare har frågor.

Demonstrationen är kostnadsfri och sker digitalt genom följande 60-minuters upplägg på Teams:

Välj valuta