Vad är vattenfödsel?

Vattenfödsel – att föda barn i vatten

En vattenfödsel är en förlossning som sker helt eller delvis i vatten. Ofta används en speciellt utformad pool, som Birth pool in a Box, eller ett badkar fyllt med varmt vatten – runt 37 grader brukar rekommenderas i temperatur.

Vattenfödsel som smärtlindring 

Att bada är ett väl beprövat smärtlindringsverktyg för födande såväl i hemmet som på sjukhus. Det varma vattnet tillsammans med trycket som uppstår frigör kroppsegna hormoner, bland annat endorfiner, med smärtstillande effekt som hjälper dig att slappna av under förlossningen. Det finns ett speciellt uttryck för den starka smärtlindringseffekt som observerats vid vattenfödsel, nämligen ”aquadural”.

Efter 90 minuter i det varma vattnet har din kropp hormonellt sett upplevt en topp av smärtlindring. Du kan också känna dig lite dåsig efter en längre tid i badet. Då kan du kliva ur poolen en stund, svalka dig, fylla på med dryck och näring samt tömma urinblåsan för att komma tillbaka till badet när du vill.

Frihet och rörlighet –  vattenfödsel underlättar

När du är tyngdlös i det varma vattnet är det enklare för dig att röra kroppen, vilket ökar friheten för dig att inta olika positioner efter vad som känns mest bekvämt.  Häng över de stora mjuka kanterna på poolen, ligg och ”flyt”, sitt skräddare eller på knä – följ kroppen!  ”Women report feeling safe, undisturbed and private, and birth in positions they feel instinctively drawn to.” (Pilley Edwards, 2019)

Privat sfär med vattenfödsel

Många beskriver förlossningspoolen som ett slags eget universum – ett rum i rummet – där du som födande har en privat sfär. Med detta ökar förutsättningarna för att du ska känna trygghet, integritet och självbestämmande. När du föder barn gynnas din kropp av dessa känslor eftersom du får tillgång till kroppens lugn-och ro system som i sin tur frigör förlossnings-hormonet oxytocin. Det är detta hormon som driver förlossningen framåt och samtidigt hjälper dig att möta och hantera värkarbetet genom att verka smärtlindrande och ångestdämpande.

Att föda i vatten

Det blir allt vanligare att föda sitt barn i vatten i Sverige. Under se senaste åren har flertalet förlossningskliniker uppdaterat sina rutiner och riktlinjer, utbildat sin personal och införskaffat badkar eller förlossningspooler för att kunna erbjuda vattenfödsel. Vanliga kriterier för vattenfödsel är att du som föder ska vara frisk med ett förväntat friskt barn. Vanligen avråder kliniker från bad om du fått epiduralbedövning eller lugnande mediciner.

Riktlinjer för vattenfödsel skiljer sig åt mellan olika sjukhus. Kontakta tilltänkt förlossningsklinik för att ta reda på vad som gäller där.

Vattenfödsel och säkerhet

Internationell forskning visar att det är lika säkert för en frisk födande med ett förväntat friskt barn att föda i vatten som på land. Även i Sverige har det forskats på ämnet. Barnmorska Hanna Ulfsdottir beskriver i sin studie att ”vattenfödsel var associerat med färre grad II bristningar och färre interventioner samt resulterade i en mer positiv förlossningsupplevelse i form av högre skattad ”egen kapacitet”. Läs ”TO GIVE BIRTH IN WATER”, Ulfsdottirs avhandling från 2019 här.

Bebis under vatten

När bebisen har kommit upp ur vattnet ska det inte komma under vatten igen. Därför är det viktigt att du är helt nedsänkt i poolen när du föder. Du kan använda sätet i förlossningspool Birth pool in a Box för att komma upp ordentligt med barnet  ovanför vattenytan.

Efter vattenfödsel

Håll bebisen varm efter födseln med hjälp av varma handdukar och hud mot hud. Barnmorskan fastställer  blodmängden i vattnet och utifrån dina önskemål och barnmorskans rekommendation kan du föda fram moderkakan i förlossningspoolen eller på land.

Återhämtning efter vattenfödsel

En stund efter födseln får du stöd med att kliva ut ur poolen. Du återhämtar dig därefter i exempelvis säng eller soffa med barnet på bröstet hud mot hud. Det är viktigt att både du och din bebis får värme, lugn och ro för att att landa efter förlossningen och knyta an.

Välj valuta